UkuPhepha

More: Isondlo esifanelekileyo , Ukutya , Nciphisa ubunzima ngemithetho , Ibhola loLimo , Ukuzivocavoca kwabasetyhini , Midlalo , Iinkqubo zoqeqesho , His his hisque hisquequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequeque